TIN TỨC
ẢNH HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC CỔ ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
20 Tháng Ba 2018 :: 7:59 CH :: 1960 Views :: Tin tức cổ đông

Thời gian tổ chức Từ 9h30’ ngày 23 tháng 03 năm 2018.

Địa điểm : Tầng 22 – Somerset Hòa Bình, Số 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

TT

NỘI DUNG

BẢN TỔ CHỨC

1

- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội

Ban tổ chức

2

- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội 

- Giới thiệu thành phần tham dự

Ban tổ chức

3

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban KT tư cách

4

- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc

Ban tổ chức

5

- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Thông qua Quy chế Đại hội

Đoàn chủ tịch

6

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

Đoàn chủ tịch

7

- Thông qua tờ trình của HĐQT:

    + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

    + Phương án phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

    + Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2017 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo  cáo tài chính năm 2018.

Đoàn chủ tịch

8

- Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

Chủ tịch HĐQT

9

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng hoạt động 2018.

- Bầu bổ sung thành viên BKS do có thay đổi người đại diện của Tổng công ty Viglacera – CTCP. 

Ban kiểm soát

10

- Thảo luận của Đại hội

Ban kiểm phiếu

11

- Hướng dẫn biểu quyết

- Biểu quyết thông qua các nội dung: 6, 7, 8, 9

Đoàn chủ tịch

12

- Đại hội nghỉ giải lao

13

- Công bố kết quả biểu quyết 

Ban kiểm phiếu

14

- Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Đoàn thư ký

15

- Bế mạc Đại hội

 

 

Tin cổ đông khác
Đại hội đồng cổ đông thường niêm 2020 26/03/2020
Thông tin mời họp Đại hội cổ đông thường niêm 2020 13/03/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020 06/04/2019
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 19/03/2019
Đại hội cổ đông năm 2019 19/03/2019
Thông tin mời họp Đại hội cổ đông thường niêm 2019 13/03/2020
Đại Hội Cổ Đông Năm 2018 10/04/2018
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 20/03/2018
Đại hội cổ đông 2017 23/09/2017
In Ấn  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:  024. 3756 7712
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội
Email: vig@viglacera-exim.vn
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Xuất - nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu lao động
Kinh doanh phân phối
Thi công lắp đặt nhôm kính
SẢN PHẨM
Kinh xây dựng
Gạch ốp lát
Gạch granite nhân tạo
Gạch xây dựng cotto
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo mật
Hình thức thanh toán
Hình thức giao nhận vận chuyển
Check email

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024. 3756 7712

Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội

Email: vig@viglacera-exim.vn

Check email
08 Tháng Ba 2021       Đăng Nhập 
Copyright by Viglacera-Exim.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin