TIN TỨC
ẢNH HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.
26 Tháng Bảy 2010 :: 11:27 CH :: 8892 Views :: 0 Comments :: Tin hoạt động

Căn cứ vào Quyết định số 06/CPXNK-HĐQT ngày 28/04/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera về việc “Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera kể từ ngày 05/05/2009.

Căn cứ vào Quyết định số 06/CPXNK-HĐQT ngày 28/04/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera về việc “Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera kể từ ngày 05/05/2009.
Chi tiết Quyết định số 06/CTCP-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
------------------------------

Số: 06/CTCP - HĐQT
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------

Hà nội, ngày 04  tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA


-    Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa  Việt Nam ban hành.
-    Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Xuất nhập khẩu Viglacera.
-    Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & XNK Viglacera ngày 28  tháng 4  năm 2009 (phiên họp thường kỳ lần 2 năm 2009).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1.Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và & Xuất nhập khẩu Viglacera. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 05/05/2010.
Điều 2: Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa được hưởng lương Tổng giám đốc của doanh nghiệp hạng II, bậc ½, hệ số 5.98 theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.
Điều 3: Các Ông (Bà): Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, các phòng, ban có liên quan và Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                         
 
Nơi nhận:
-    Như Điều 3;
-    HĐQT, BKS;
-    Lưu VP.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

LÊ MINH TUẤN

    

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Các tin hoạt động khác
Viglacera-Exim được xếp hạng trong “Top 100 Thương Hiệu Mạnh Xuất Nhập Khẩu Uy Tín Và Hiệu Quả” năm 2008 28/07/2010
Đoàn thanh niên Viglacera-Exim kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 28/07/2010
Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. 29/07/2010
Thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 28/07/2010
VIGLACERA-EXIM THAM DỰ CUÔC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KIẾN THỨC GIA ĐÌNH 28/07/2010
VIGLACERA-EXIM ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU KINH TẾ ĐỐI NGOẠI UY TÍN" 28/07/2010
Viglacera-Exim lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 26/07/2010
Viglacera-Exim lọt vào danh sách những doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008 28/07/2010
Thông báo trả cổ tức năm 2007 và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn 26/07/2010
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:  024. 3756 7712
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội
Email: vig@viglacera-exim.vn
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Xuất - nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu lao động
Kinh doanh phân phối
Thi công lắp đặt nhôm kính
SẢN PHẨM
Kinh xây dựng
Gạch ốp lát
Gạch granite nhân tạo
Gạch xây dựng cotto
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo mật
Hình thức thanh toán
Hình thức giao nhận vận chuyển
Check email

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024. 3756 7712

Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội

Email: vig@viglacera-exim.vn

Check email
23 Tháng Giêng 2021       Đăng Nhập 
Copyright by Viglacera-Exim.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin