TIN TỨC
ẢNH HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thông báo trả cổ tức năm 2007 và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn
26 Tháng Bảy 2010 :: 11:03 CH :: 6785 Views :: 0 Comments :: Tin hoạt động

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera xin thông báo tới Quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2007 và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Số: / TB - CPXNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2008

THÔNG BÁO

(V/v : Trả cổ tức năm 2007 và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera ngày 07/04/2008 về việc thực hiện điều 6 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera xin thông báo tới Quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2007 và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn như sau:
 

1.    Thông tin chung

 

-    Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera.

 

-    Địa chỉ: Số 02 Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà nội.

 

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera.

 

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

 

-    Mệnh giá: 10.000 đồng.

 

-    Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu trong danh sách vốn điều lệ 9,966 tỷ đồng chốt tại ngày 14/04/2008.

 

-    Thời gian thực hiện: Ngày 02/05/2008.

 

2.    Chi trả cổ tức năm 2007

 

-    Phương thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

 

-    Tỷ lệ cổ tức

 

        +    Đối với cổ đông sở hữu cổ phần năm 2006 theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 14 tháng 04 năm 2008 được chi trả 20% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền nhận cổ tức; Cứ 05 quyền thì được nhận 01 cổ phần mới).

 

        +    Đối với cổ đông sở hữu cổ phần phát hành thêm năm 2007 theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 14 tháng 04 năm 2008 được chi trả 10% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền nhận cổ tức; Cứ 10 quyền thì được nhận 01 cổ phần mới).

 

        +    Số quyền nhận cổ tức không chia hết cho 5 (đối với cổ đông nắm giữ cổ phần năm 2006) hoặc không chia hết cho 10 (đối với cổ đông nắm giữ cổ phần phát hành thêm năm 2007) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo theo nguyên tắc làm tròn xuống.

 

3.    Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn

 

-    Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 14 tháng 04 năm 2008 với tỷ lệ 14% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được 01 quyền nhận cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn; Cứ 50 quyền thì được nhận 07 cổ phần mới).

 

-    Số quyền nhận cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn không chia hết cho 7 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo theo nguyên tắc làm tròn xuống

 

Ghi chú

 

-    Sau khi kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ lần 1 và nhận được giấy phép kinh doanh sửa đổi, Công ty sẽ xác nhận số lượng cổ phiếu tăng thêm trên từng sổ cổ đông.

-    Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại:7567712/105.

Trân trọng! Nơi nhận:

-  Cổ đông Công ty CP Xuất nhập 
    khẩu Viglacera.
-  Lưu VP

 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
CHỦ TỊCH HĐQT

 

Lê Minh Tuấn (đã ký)

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Các tin hoạt động khác
Viglacera-Exim được xếp hạng trong “Top 100 Thương Hiệu Mạnh Xuất Nhập Khẩu Uy Tín Và Hiệu Quả” năm 2008 28/07/2010
Đoàn thanh niên Viglacera-Exim kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 28/07/2010
Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. 29/07/2010
Thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 28/07/2010
VIGLACERA-EXIM THAM DỰ CUÔC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KIẾN THỨC GIA ĐÌNH 28/07/2010
VIGLACERA-EXIM ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU KINH TẾ ĐỐI NGOẠI UY TÍN" 28/07/2010
Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. 28/07/2010
Viglacera-Exim lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 26/07/2010
Viglacera-Exim lọt vào danh sách những doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008 28/07/2010
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:  024. 3756 7712
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội
Email: vig@viglacera-exim.vn
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Xuất - nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu lao động
Kinh doanh phân phối
Thi công lắp đặt nhôm kính
SẢN PHẨM
Kinh xây dựng
Gạch ốp lát
Gạch granite nhân tạo
Gạch xây dựng cotto
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo mật
Hình thức thanh toán
Hình thức giao nhận vận chuyển
Check email

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024. 3756 7712

Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội

Email: vig@viglacera-exim.vn

Check email
08 Tháng Ba 2021       Đăng Nhập 
Copyright by Viglacera-Exim.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin