Menu
第3ステップ:基礎教育
1.   教育期間: 3ヶ月

üコース日時: 月曜日~金曜日
ü午前 7時半~11時半  午後 1時半~5時
                                   休憩時間:30分


                       2. 基礎教育 (1.2)


2. 基礎教育 (2)
日本語教育及びオリエンテーション教育の計画

一ヶ月目 週目 教育内容 時間 資料
1週目 ひらがな 15 時間 「みんなの日本語」のテキストをご参考まで
カタカナ 15 時間
2週目 数字
基本言葉
15 時間
3週目 基本言葉、基礎文法 30 時間
4週目 基本言葉、第一回テスト 30 時間
二ヶ月目 1週目 基礎文法、基本会話 30 時間


「みんなの日本語」のテキストをご参考まで
2週目 基礎文法、基本会話 30 時間
3週目 基本漢字 30 時間
4週目 言葉、第二回テスト 30 時間三ヶ月目

1週目
専門用語(労働安全専門用語) 30 時間 JITCOの技術実習・研修生案内; ベトナム政府のオリエンテーション教育資料2週目
JITCO研修生の案内:日本法律、日本の生活習慣、オリエンテーション教育、ベトナム法 30 時間

-職業訓練:Viglaceraの職業訓練校にて教育している内容を基に、雇用者の要求で必要とするトレーニングのスキルを教育する。

§また、全国の信頼・好評されている職業訓練校と連結・強力し、溶接、研磨、建設、塗装などの職業知識を学習者に教育する。
ü下記は各職業訓練所にて日本語の勉強と職業訓練のViglacera学習者の写真である。
(日本語クラス – Viglacera国外研修ための外国語教育センター)
(日本語クラス – Viglacera国外研修ための外国語教育センター)

       (日本語クラス – Viglacera国外研修ための外国語教育センター)

           
        (学習者Nguyen Van Doanさん – 諸京訓練センターで壁塗装実習)
         
(学習者 Vu Dinh Lucさん‐Viglaceraメカニカル教育工場(Thanh Tri – Ha noi)  で溶接実習
(学習者Ngo Tien DatさんViglaceraメカニカル教育工場(Thanh Tri – Ha Noi)  で研磨実習)

(学習者Duong Binh Minhさん‐Viglacera職業訓練所で(Yen Phong – Bac Ninh)塗装実習)

(学習者Dao Ngoc Dangさん、Ngo Quoc Datさん、Le Van Sonさん‐Viglacera会社の建設現場で建設実習 )
(「学習者  Do Van Doan さん – Viglacera職業訓練所のレジン工場で(Yen Phong –Bac Ninh)実習)

v毎月毎週の定期試験を行い、聴解・読解・会話・作文のスキルを審査する(1ヶ月2回、段階的に試験を行う)(テストは添付ファイルをご参照まで)
vオリエンテーション教育の授業毎に感想レポートを作成しなければならない。
            1つのコースが終わった後、日本語能力試験を受け、オリエンテーション  教育の知識を審査して順位を評価する。

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:  024. 3756 7712
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội
Email: vig@viglacera-exim.vn
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Xuất - nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu lao động
Kinh doanh phân phối
Thi công lắp đặt nhôm kính
SẢN PHẨM
Kinh xây dựng
Gạch ốp lát
Gạch granite nhân tạo
Gạch xây dựng cotto
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo mật
Hình thức thanh toán
Hình thức giao nhận vận chuyển
Check email

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024. 3756 7712

Fax: 024. 3756 7710
MSDN: 0101893367 cấp ngày 03/03/2006 tại phòng đăng ký kinh doanh sở KHDT TP Hà Nội

Email: vig@viglacera-exim.vn

Check email
26 Tháng Bảy 2024       Đăng Nhập 
Copyright by Viglacera-Exim.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin