CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
20 Tháng Ba 2018 :: 7:59 CH :: 660 Views :: Tin tức cổ đông

PRINT  

Thời gian tổ chức Từ 9h30’ ngày 23 tháng 03 năm 2018.

Địa điểm : Tầng 22 – Somerset Hòa Bình, Số 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

TT

NỘI DUNG

BẢN TỔ CHỨC

1

- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội

Ban tổ chức

2

- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội 

- Giới thiệu thành phần tham dự

Ban tổ chức

3

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban KT tư cách

4

- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc

Ban tổ chức

5

- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Thông qua Quy chế Đại hội

Đoàn chủ tịch

6

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

Đoàn chủ tịch

7

- Thông qua tờ trình của HĐQT:

    + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

    + Phương án phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

    + Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2017 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo  cáo tài chính năm 2018.

Đoàn chủ tịch

8

- Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

Chủ tịch HĐQT

9

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng hoạt động 2018.

- Bầu bổ sung thành viên BKS do có thay đổi người đại diện của Tổng công ty Viglacera – CTCP. 

Ban kiểm soát

10

- Thảo luận của Đại hội

Ban kiểm phiếu

11

- Hướng dẫn biểu quyết

- Biểu quyết thông qua các nội dung: 6, 7, 8, 9

Đoàn chủ tịch

12

- Đại hội nghỉ giải lao

13

- Công bố kết quả biểu quyết 

Ban kiểm phiếu

14

- Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Đoàn thư ký

15

- Bế mạc Đại hội

 
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình
Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 20/03/2018
Đại hội cổ đông 2017 23/09/2017
Thông tin mời họp ĐHCĐ năm 2017 23/09/2017
Thông tin Đại hội cổ đông 2016 23/09/2017
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 23/09/2017
Nghị quyết Đại hội cổ công 2015 23/09/2017
Thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 23/09/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 23/09/2017
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 23/09/2017
Copyright by Viglacera-Exim.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 20 Tháng Giêng 2019    Đăng Nhập 
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »